HOTLINE:
0936 36 37 78
24/02/2023 13:15 PM 403 view
5/5 1 lượt đánh giá

Thuế chuyển nhượng nhà đất thế nào? Cùng Đức Thiện tìm hiểu kỹ hơn với bài viết chi tiết về thuế chuyển nhượng nhà đất nhé!

1. Thuế chuyển nhượng nhà đất theo thu nhập cá nhân

Thuế chuyển nhượng nhà đất theo thu nhập cá nhân là khoản thuế được áp dụng đối với thu nhập nhận được từ việc mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng bất động sản, bao gồm những khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bao gồm nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng gắn liền với đất và các tài sản khác gắn liền với đất như sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở.

thuế chuyển nhượng nhà đất

Thuế chuyển nhượng nhà đất

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

- Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Mức thuế suất áp dụng là 2% trên giá mua, bán hoặc cho thuê bất động sản. Cách tính thuế là: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%.

Trong trường hợp không có tài liệu hợp pháp để xác định giá trị chuyển nhượng, nghĩa vụ thuế sẽ được xác định cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ bất động sản trong các trường hợp thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án. Nếu không có tài liệu hợp pháp nào, nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế sẽ được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Xem thêm: Tất tần tật các quy định về phí môi giới nhà đất

2. Lệ phí trước bạ khi mua bán nhà, đất

Tất cả những đối tượng nhà và đất được liệt kê trong Khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP đều phải chịu lệ phí trước bạ khi mua bán. Nhà bao gồm nhà ở, nhà làm việc và nhà sử dụng cho các mục đích khác, trong khi đất bao gồm các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai, bất kể đã xây dựng công trình trên đất đó hay chưa.

thuế chuyển nhượng nhà đất

Lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ khi mua bán đất được xác định dựa trên giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Trong trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất, giá đất của thời hạn thuê đất sẽ được tính bằng cách nhân giá đất tại Bảng giá đất với thời hạn thuê đất và chia cho 70 năm.

Giá tính lệ phí trước bạ khi mua bán nhà được xác định dựa trên giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Đối với những trường hợp đặc biệt như nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê hoặc nhà, đất được mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu, giá tính lệ phí trước bạ sẽ được xác định theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc đấu giá, đấu thầu.

Đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở hoặc nhà chung cư, giá trị đất phân bổ được tính bằng giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh với tỷ lệ được quy định:

- Đối với nhà ở, nhà làm việc: 2%.

- Đối với đất: 4%.

- Đối với các trường hợp đặc biệt như mua bán nhà, đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách và người có thu nhập thấp: 0,5%.

3. Phí công chứng làm hồ sơ mua bán nhà đất

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

thuế chuyển nhượng nhà đất

Phí công chứng

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và tài sản gắn liền với đất là khoản phí mà tổ chức, hộ gia đình, hoặc cá nhân phải trả khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, hoặc tài sản gắn liền với đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phí này bao gồm:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và tài sản gắn liền với đất;

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, trích lục bản đồ địa chính, và các văn bản và số liệu liên quan đến hồ sơ địa chính.

thuế chuyển nhượng nhà đất

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mức phí được quy định dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, mức phí phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Mức phí đối với hộ gia đình và cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh sẽ cao hơn so với mức phí tại các khu vực khác;

- Mức phí đối với tổ chức sẽ cao hơn so với mức phí đối với hộ gia đình và cá nhân.

5. Phí thẩm định hồ sơ thuế nhượng nhà đất

Trong một số trường hợp khi mua bán nhà, đất, người dân có thể phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu liên quan đến việc thẩm định hồ sơ, bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp, đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn quy định cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

thuế chuyển nhượng nhà đất

Phí thẩm định hồ sơ thuế

Mức thu phí thẩm định được quy định dựa trên quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương. Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và lệ phí. Đồng thời, mức thu phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phải phù hợp để khuyến khích tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

Hy vọng bài viết thuế chuyển nhượng nhà đất mà chúng tôi vừa gửi đến, các bạn cũng đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho mình. Truy cập website https://ducthien.vn để cập nhật những thông tin hữu ích nhé!

Tin tức xem nhiều

Chợ gò đen ở đâu - những món ngon tại chợ gò đen.

Chợ Gò đen ở đâu - Những món ngon tại Chợ Gò Đen.

29/03/2023 11:36 AM 856 view
Chợ Gò đen ở đâu? Các địa điểm ăn chơi nổi tiếng tại Chợ Gò Đen là những câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất trên Google khi nhắc về vùng đất này. Sau đây, hãy cùng Bến Thành invest tìm hiểu về địa danh này, cũng như khám phá những quán ăn ngon tại đây.
Vnvc bến lức có không và những điều cần biết

VNVC Bến Lức có không và những điều cần biết

29/03/2023 10:44 AM 609 view
VNVC Đây là câu hỏi rất nhiều phụ huynh quan tâm khi muốn tìm kiếm nơi tiêm chủng uy tín cho con trẻ của mình tại Bến Lức. Bởi VNVC là hệ thống tiêm chủng vắc xin trẻ em hàng đầu hiện nay với đầy đủ các loại vắc xin và giá thành bình ổn. Hiện tại Bến Lức đã có VNVC, các phụ huynh yên tâm đưa con trẻ đến chích ngừng không cần lặn lội lên TP Tân An hay Sài Gòn như trước nữa. VNVC Bến Lức
Tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong và những điều cần biết

Tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong và những điều cần biết

03/06/2022 15:48 PM 557 view
Hoa đu đủ đực thần dược điều trị ho, mời các bạn tham khảo bài viết về Tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong và những điều cần biết qua bài viết dưới đây.
Thiếu chất đạm cơ thể sẽ như thế nào xem ngay bài viết chi tiết

Thiếu chất đạm cơ thể sẽ như thế nào xem ngay bài viết chi tiết

03/06/2022 16:55 PM 488 view
Chất đạm, còn gọi là protein là một chất hữu cơ giàu dinh dưỡng, là chất căn bản của sự sống mọi tế bào. Trong cơ thể, chất đạm có nhiều chức năng quan trọng như cung cấp năng lượng cho một hoạt động cơ thể, xây dựng tế bào mới, bổ sung tế bào hư hao. Chất đạm rất cần thiết trong quá trình phát triển của móng tay, làn da khỏe mạnh và kích thích tóc mọc.
sale bất động sản là gì? những kinh nghiệm thành công nên chú ý

Sale bất động sản là gì? Những kinh nghiệm thành công nên chú ý

19/09/2022 15:09 PM 480 view
Sale bất động sản được xem là ngành nghề đang được phát triển và thu hút được rất nhiều người. Tuy nhiên nhiều người vẫn đang còn e ngại cũng như đang chưa biết sale bất động sản là gì? Nghề môi giới bất động sản là gì mà được quan tâm đến thế? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay nhé!
tất tần tật các quy định về phí môi giới nhà đất

Tất tần tật các quy định về phí môi giới nhà đất

19/09/2022 15:25 PM 461 view
Kinh doanh bất động sản, thuật ngữ phí môi giới nhà đất hiện nay là cụm từ không còn xa lạ với bất kỳ ai. Vậy, phí môi giới nhà đất là gì? Các khoản phí môi giới nhà đất có cần minh bạch và rõ ràng không? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích dành cho những ai đang quan tâm vấn đề này nhé!
Cách trị rát cổ họng tại nhà hiệu quả nhanh khỏi nhất đơn giản an toàn

Cách trị rát cổ họng tại nhà hiệu quả nhanh khỏi nhất đơn giản an toàn

08/07/2022 15:36 PM 460 view
Với những mẹo đơn giản, nhưng bài thuốc trong dân gian truyền lại sau đây giúp bạn hết bị rát đau họng, lại còn cực kỳ là dễ làm mà mang lại hiệu quả, đơn giản an toàn ai cũng có thể sử dụng được, hãy đọc hết bài viết để trang bị cho mình, khi cần nhé
Ăn rau gì để giảm mỡ máu nhanh chóng, hiệu quả tốt nhất

Ăn Rau Gì Để Giảm Mỡ Máu Nhanh Chóng, Hiệu Quả Tốt Nhất

05/08/2023 15:14 PM 398 view
Ăn rau gì để giảm mỡ máu? Bệnh mỡ máu là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến và nguy hiểm. Chất béo trong máu có thể tạo cặn bã ở mạch máu, gây tắc nghẽn động mạch và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm như đột quỵ và cảnh báo về nguy cơ tai biến mạch máu não. May mắn là có nhiều loại rau quả chứa các chất dinh dưỡng và chất xơ giúp giảm mỡ máu hiệu quả.
Bến lức ở đâu, có gì chơi và những điều cần biết

Bến Lức ở đâu, có gì chơi và những điều cần biết

29/03/2023 11:49 AM 364 view
Bạn đang dự định đi công tác 1 tuần ở Bến Lức, nhưng bạn chưa biết Bến Lức ở đâu, cũng như những điểm ăn, chơi nổi tiếng tại cùng khu vực này.
Bến lức thuộc tỉnh nào, chợ gò đen có phải ở bến lức không

Bến Lức thuộc tỉnh nào, chợ gò đen có phải ở Bến Lức không

29/03/2023 11:44 AM 328 view
Là những câu hỏi mà chúng tôi nhận được khi nhân viên tư vấn về dự án Phố Chợ Gò Đen Bến Lức. Để giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng, sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vùng đất mà dự án đang tọa lạc nha cả nhà.
Các văn phòng công chứng tại huyện bến lức, long an

Các văn phòng công chứng tại huyện Bến Lức, Long An

29/03/2023 11:40 AM 306 view
Sự phát triển của thị trường bất động sản Bến Lức, dẫn đến nhu cầu mua bán bất động sản tại khu vực tăng cao. Cũng như các giấy tờ, hợp đồng liên quan mua bán nhà đất cần công chứng rất nhiều. Nên các văn phòng công chứng mọc lên như nấm đề đáp ứng nhu cầu đó. Tuy nhiên, không phải văn phòng công chứng nào được đánh giá về dịch vụ, sau đây là tổng hợp các văn phòng công chứng uy tín tại Bến Lức được Sở Tư Pháp Tỉnh Long An cấp phép hoạt động.mời cả nhà tham khảo.