HOTLINE:
0936 36 37 78
17/03/2023 10:33 AM 793 view
5/5 1 lượt đánh giá

Nhu cầu và tài chính của mỗi hộ gia đình có rất nhiều phân khúc và giá cả khác nhau. Nhà ở thương mại được xem là loại hình phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Vậy, nhà ở thương mại là gì? Các quy định pháp luật nào mà bạn nên chú ý? Cùng Đức Thiện giải đáp thắc mắc với bài viết dưới đây nhé!

1. Nhà ở thương mại là gì?

Khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 định nghĩa nhà ở thương mại là nhà ở được xây dựng để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo cơ chế thị trường. Điều kiện để làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo Điều 21 Luật Nhà ở 2014 (đã được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020) bao gồm các điều kiện sau:

  • Nhà ở thương mại là gì?
  • Các quy định về nhà ở thương mại là gì?
  • Thủ tục đăng ký chủ đầu tư đủ điều kiện xây dựng nhà ở thương mại
  • Quyền chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
  • Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
  • Ưu, nhược điểm của nhà ở thương mại

- Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

nhà ở thương mại là gì

Nhà ở thương mại

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Quy định về cách thức lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được đề cập tại Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020) và bao gồm các hình thức sau:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

- Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

  • Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  • Đấu thầu dự án có sử dụng đất.

  • Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận, chủ đầu tư sẽ được xác định theo quy định của Luật Xây dựng.

2. Các quy định về nhà ở thương mại là gì?

Cá nhân hoặc tổ chức muốn trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau đây theo quy định pháp luật:

- Có thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

nhà ở thương mại là gì

Các quy định về nhà ở thương mại

- Có mức vốn pháp định đủ theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản, tối thiểu là 20 tỷ đồng.

- Có đăng ký mã nghề kinh doanh bất động sản và đáp ứng đủ các điều kiện để được hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Có nguồn vốn ký quỹ ở ngân hàng để đảm bảo khả năng thực hiện dự án đó theo quy định của pháp luật đầu tư.

Nếu không đủ điều kiện như trên, cá nhân hoặc tổ chức có thể tham gia đầu tư dự án nhà ở thương mại bằng cách góp vốn vào những doanh nghiệp đủ điều kiện thông qua các hình thức được pháp luật cho phép.

3. Thủ tục đăng ký chủ đầu tư đủ điều kiện xây dựng nhà ở thương mại

Để đăng ký xây dựng dự án nhà ở thương mại, sau khi hiểu rõ về khái niệm này, bạn đọc có thể quan tâm đến các thủ tục cần thiết mà chủ đầu tư phải thực hiện. Quá trình này bao gồm hai bước cơ bản như sau:

Bước 1: Lựa chọn chủ đầu tư đủ điều kiện xây dựng nhà ở thương mại

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do UBND cấp tỉnh quyết định và được thực hiện thông qua hai phương thức sau:

- Trường hợp khu đất xây dựng dự án nhà ở thương mại đã thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đất chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và có nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia: Tổ chức đấu thầu. Nếu chỉ có một nhà đầu tư thỏa mãn các điều kiện thì doanh nghiệp đó sẽ được chỉ định làm chủ đầu tư cho dự án.

nhà ở thương mại là gì

Thủ tục đăng ký chủ đầu tư đủ điều kiện xây nhà

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý để đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Sau khi đáp ứng đủ bốn điều kiện cần thiết, để đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản xin đăng ký làm chủ đầu tư với những thông tin chính như tên, địa chỉ, tiến độ dự kiến nếu triển khai dự án.

- Bản sao có chứng thực hoặc phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ như: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy tờ chứng minh về nguồn vốn pháp định...

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư, ví dụ: Văn bản thể hiện có vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

4. Quyền chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Các quyền của chủ đầu tư dự án sẽ bao gồm:

- Yêu cầu các cơ quan và tổ chức liên quan thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án.

- Cho thuê, cho thuê mua hoặc bán nhà ở; huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật và pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

nhà ở thương mại là gì

Quyền chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

- Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định tại Điều 9 của Luật và pháp luật về đất đai.

- Hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật và pháp luật có liên quan.

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Các trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bao gồm:

- Chuẩn bị, đánh giá, phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng và Luật Đầu tư.

- Đóng góp vốn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đặt tiền đảm bảo cho các giao dịch bất động sản nhà ở theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản; đảm bảo khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng các công trình nhà ở và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo kế hoạch chi tiết, quyết định đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ dự án đã được phê duyệt.

- Dành diện tích đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

nhà ở thương mại là gì

Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Công khai các thông tin quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở.

- Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy định tại Điều này.

- Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

6. Ưu, nhược điểm của nhà ở thương mại

Nhà ở thương mại có nhiều ưu điểm và lợi thế nổi bật, trong đó phải kể đến sự đa dạng về giá cả để phù hợp với nhiều mức thu nhập khác nhau của các cá nhân và hộ gia đình. Bên cạnh đó, người dân có thể vay ngân hàng lên đến 70% giá trị căn hộ trong thời gian 20-30 năm với lãi suất mua nhà ưu đãi, giúp giảm áp lực tài chính và giảm thiểu chi phí trả nợ hàng tháng.

 

Môi trường sống tại các dự án chung cư thương mại có nhiều tiện ích hơn và đảm bảo an ninh hơn so với các khu nhà trọ bình dân. Bên cạnh đó, vì sức cầu cao về loại hình nhà ở này, nên người mua dễ dàng sang nhượng căn hộ, đặc biệt là tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm người mua cần lưu ý trước khi quyết định mua nhà ở thương mại. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng dự án không đồng bộ về thiết kế, chất lượng dịch vụ (điện, nước, internet...) hoặc không đảm bảo có thể gây ra trải nghiệm không hài lòng cho cư dân.

Để tránh tình huống này, người mua cần tự chủ động kiểm tra các thông tin liên quan đến chủ đầu tư, pháp lý căn hộ và hồ sơ dự án (giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, văn bản giao đất...) trước khi quyết định mua. Họ cũng nên kiểm tra kỹ lại căn hộ và chất lượng dịch vụ khi nhận bàn giao nhà, để đảm bảo chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng và thiết kế đúng như cam kết.

Hy vọng, với bài viết về nhà thương mại là gì mà Đức Thiện vừa gửi đến, các bạn cũng đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho mình.

Tin tức xem nhiều

các loại hình bất động sản phổ biến nhất tại việt nam

Các loại hình bất động sản phổ biến nhất tại Việt Nam

29/08/2022 09:59 AM 3565 view
Các loại hình bất động sản hiện nay đang là lĩnh vực được các nhà đầu tư kinh doanh quan tâm để đem lại lợi nhuận cho mình. Thế nhưng, hiện nay có có các loại hình bất động sản nào đang phổ biến? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay vấn đề này nhé!
đất nền vùng ven là gì? phân tích xu hướng đầu tư đất nền vùng ven

Đất nền vùng ven là gì? Phân tích xu hướng đầu tư đất nền vùng ven

27/08/2022 11:14 AM 3306 view
Đất nền vùng ven biển là gì? Cùng Đức Thiện tìm hiểu và phân tích xu hướng đầu tư đất nền vùng ven đang được ưa chuộng trong những năm gần đây nhé!
đi tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án tại khu vực bà rịa - vũng tàu

Đi tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

14/09/2019 09:33 AM 1738 view
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án đang chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây.
căn hộ studio là gì? có nên mua căn hộ studio?

Căn hộ studio là gì? Có nên mua căn hộ studio?

30/08/2022 10:18 AM 1694 view
Căn hộ studio được xem là những xu hướng đang rất phổ biến trong thời gian vừa qua. Đây chính là phần không gian được nhiều người ưa chuộng bởi sở hữu nhiều ưu điểm. Vậy, căn hộ studio là gì? Có nên mua căn hộ studio? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay về vấn đề này nhé!
1 tầng chung cư cao bao nhiêu

1 tầng chung cư cao bao nhiêu? Tiêu chuẩn chiều cao tầng nhà chung cư bạn nên biết

26/07/2022 14:54 PM 1627 view
Chung cư hiện nay đang là mô hình nhà được đông đảo các hộ gia đình lựa chọn. Chủ đầu tư, quy mô xây dựng sẽ quyết định xem việc 1 tầng chung cư cao bao nhiêu. Đây chính là yếu tố đảm bảo được độ bền cũng như chất lượng công trình, tạo mỹ quan cân đối.
sổ đỏ là gì? làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Sổ đỏ là gì? Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

28/09/2022 20:29 PM 1616 view
Sổ đỏ là gì? Cách phân biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng là gì? Thủ tục làm sổ đỏ ra sao? Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Cùng Đức Thiện tìm hiểu những thông tin chi tiết về sổ đỏ để am hiểu hơn nhé!
kinh nghiệm đầu tư đất nền ven đô hiệu quả “bách chiến - bách thắng”

Kinh nghiệm đầu tư đất nền ven đô hiệu quả “Bách chiến - Bách thắng”

28/09/2022 09:28 AM 1546 view
Đầu tư đất ven đô đang là hình thức đang được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Nếu đang mới bước vào cuộc chiến thì kinh nghiệm đầu tư đất tư đất nền ven đô là gì? Làm sao để đem lại hiệu quả tốt nhất? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay những bí kíp dưới đây nhé!
nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại tphcm có tiếp tục leo thang trong những tháng cuối năm?

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TPHCM có tiếp tục leo thang trong những tháng cuối năm?

14/09/2019 11:04 AM 1459 view
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TPHCM trong 2 quý đầu năm nay tăng mạnh. Đây là dấu hiệu của sự khởi sắc. Liệu kết quả này có được duy trì trong những tháng cuối năm?
thủ tục sang tên nhà đất cho con mới nhất 2023

Thủ tục sang tên nhà đất cho con mới nhất 2023

20/03/2023 09:35 AM 1386 view
Thủ tục sang tên nhà đất cho con được diễn ra như thế nào? Mức lệ phí của thủ tục này là bao nhiêu? Các điều kiện cũng như giấy tờ cần chuẩn bị cho thủ tục này là gì? Cùng Đức Thiện tìm hiểu ngay với bài viết dưới đây nhé!
tại sao đất nền bình dương lại có sức hút lớn với nhà đầu tư?

Tại sao đất nền Bình Dương lại có sức hút lớn với nhà đầu tư?

14/09/2019 11:50 AM 1213 view
Tại sao đất nền Bình Dương lại có sức hút lớn với nhà đầu tư là câu hỏi mà dư luận vẫn luôn rất băn khoăn trong thời gian gần đây. Hãy cùng đi vào giải đáp qua bài viết này nhé!
kinh nghiệm chọn tầng chung cư phù hợp nhất

Kinh nghiệm chọn tầng chung cư phù hợp nhất

22/07/2022 12:49 PM 1189 view
Việc lựa chọn tầng chung cư chính là điều mà bất cứ ai khi mua nhà cũng bận tâm. Vậy, kinh nghiệm chọn tầng chung cư cho những người chưa biết là gì? Cùng BĐS Đức Thiện tìm hiểu ngay những vấn đề này để có thêm kiến thức nhé!
tphcm chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án nào tại khu vực thủ thiêm?

TPHCM chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án nào tại khu vực Thủ Thiêm?

14/09/2019 11:31 AM 1160 view
Các dự án tại khu đô thị Thủ Thiêm đang nhận được sự chú ý lớn của dư luận cả nước. Vậy TPHCM chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án nào tại khu vực Thủ Thiêm?